Wat is EFT?

Ontwikkeling & werkingsmechanisme

HomeWat is EFT?

Gold Standard EFT

Wat is Gold Standard EFT?

Gold Standard EFT is een behandelingstechniek waarin cognitieve therapie gecombineerd wordt met acupressuur.

Ontwikkeling

EFT is begin jaren negentig ontwikkeld door Gary Craig en is een afgeleide van Thought Field Therapy (TFT) van Roger Callahan die gespecialiseerd was in het behandelen van angststoornissen met behulp van cognitieve therapie. TFT  is zelf ook weer gebaseerd op ontdekkingen van anderen. In de vorige eeuw zijn publicaties gedaan over o.a. spiertesten, reflexpunten respectievelijk neurovasculaire punten, de relatie tussen klachten, spiertesten en reflexpunten. Toegepaste Kinesiologie, Touch for Health, Edukinesiologie en Brain Gym zijn voorbeelden van deze ontdekkingen. John Diamond (psychiater) tenslotte, bouwde verder op het werk van voorgangers en verschoof het accent van de Toegepaste Kinesiologie van fysieke problemen naar psychische en emotionele problemen. Hij wordt gezien als de geestelijke vader van vele benaderingen om m.b.v. spiertesten psychologsche problemen te identificeren en te behandelen.  Hij definieerde per meridiaan testpunten en emotiegerichte affirmaties voor de behandeling van diverse problemen. Hij observeerde ook dat de energie in meridianen* in disbalans raakt als gevolg van emotionele problemen en ervaringen. Achteraf kun je het werk van John Diamond zien als directe voorloper van TFT.

* Meridianen zijn een begrip uit de Traditionele Chinese Geneeskunde (Traditional Chinese Medicine: TCM). TCM bestaat al meer dan 2500 jaar. De WHO (World Health Organization) heeft de ‘Standard Acupuncture Nomenclature’ (1e editie 1984, 2e editie 1991) gepubliceerd en die bevat een lijst van ongeveer 400 acupunctuurpunten en twintig (hoofd en andere) meridianen die vrijwel al deze punten verbinden.

Werkingsmechanisme

Het zachtjes kloppen op acupressuurpunten stimuleert de relaxatierespons van het lichaam. Door tegelijkertijd te focussen op de traumatische ervaring, dooft de stressrespons uit. Goed toegepast door een ervaren therapeut, worden traumatische ervaringen vaak opvallend snel geneutraliseerd. Na de behandeling is het trauma een neutrale herinnering geworden die weinig of geen emotionele reactie meer oproept. EFT ontkoppelt namelijk de geconditioneerde stressrespons van de trigger door een herconditionering van de Amygdala kern in het Limbische systeem (het deel van de hersenen waar emoties gegenereerd en gereguleerd worden).

Optimal EFT - Unseen Therapist

Wat is Optimal EFT ?

Optimal EFT is een behandelingstechniek waarin cognitieve therapie gecombineerd wordt met meditatie.

Ontwikkeling

Deze vorm van EFT is sinds 2015 beschikbaar en is gebaseerd op de principes van Gold Standard EFT, maar i.p.v. meridiaanpunten bekloppen wordt nu gemediteerd. Het is een bijzondere aanvulling op de ‘gewone’ EFT. Gary Craig is al voor het uitbrengen van Gold Standard EFT deze vorm gaan ontwikkelen, mede gebaseerd op zijn eigen spirituele ontwikkeling. Zijn ontwikkeling is vooral geïnspireerd door A Course in Miracles. Overigens is het voor het leren van Optimal EFT niet nodig om eenzelfde pad te bewandelen. Hij merkte echter destijds dat ‘de wereld’ er nog niet klaar voor was en heeft tot 2015 gewacht om hiermee naar buiten te komen. Hij heeft in de beginperiode van Gold Standard EFT wel gerefereerd aan deze ontwikkeling. Voor wie bekend is met zijn oude video’s: hij meldt daarop dat we in de kelder van de healing high-rise zijn en wellicht ooit in het penthouse zullen aankomen waar kloppen niet meer nodig is….. Deze vorm van werken is alleen mogelijk als je zelf ook bereid bent aan je eigen spirituele ontwikkeling te werken. Het zal daarom dan ook niet voor iedereen passend zijn.

Werkingsmechanisme

Deze manier van werken vraagt veel oefening en ervaring in meditatie. Het doet een beroep op je vermogen om je te verbinden met wat Gary je innerlijke heler noemt. Deze innerlijke heler wordt door Gary de Unseen Therapist genoemd. Hij heeft er voor gekozen om deze therapeut een vrouwelijke identiteit te geven. Unseen Therapist heeft geen ego. Je mag haar ook Liefde, Bron, Boedha, Heilige Geest, Beschermengel, Universum, Innerlijke wijsheid, Moeder Aarde of iets anders noemen. Je bent helemaal vrij hier je eigen invulling aan te geven. Door tijdens de meditatie volledig te ontspannen en een vredige, liefdevolle staat van zijn op te roepen terwijl je tegelijkertijd focust op de traumatische ervaring, dooft ook op deze manier de bijbehorende stressrespons uit en wordt er ‘vrede gesticht’ in je systeem. Goed toegepast worden traumatische ervaringen vaak opvallend snel geneutraliseerd en meestal sneller en grondiger dan bij Gold Standard EFT. De ervaring tot nu toe laat zien, dat je met Optimal EFT een prachtige methodiek in handen hebt die heel veelzijdig is. Er zijn vele variaties in de meditaties beschikbaar die je veel mogelijkheden bieden. Optimal EFT laat in elk geval alle andere zogenaamde ‘spin-offs’ van EFT met gemak achter zich in effectiviteit.

De stressreactie verder uitgelegd

Hoe de stressreactie werkt wordt hier uitgelegd. Zowel Gold Standard EFT als Optimal EFT pakken deze stressreactie aan.

Hoe ontstaat de stressreactie? In elke situatie die als bedreigend of gevaarlijk wordt ervaren, reageert je lichaam met de vecht-, vlucht- of verstarreactie (de Engelsen hebben het over de Fight Flight Freeze response). Deze reactie wordt ingezet door de Amydala uit het Limbische systeem (het deel van de hersenen waar emoties gegenereerd en gereguleerd worden).

Deze vecht-, vlucht- of verstarreactie is een stressrespons die iedereen kent en herkent. De volgende symptomen kun je in allerlei combinaties en gradaties ervaren: hartkloppingen, snelle ademhaling, droge mond, trillen, tunnelvisie, misselijkheid, naar gevoel in je buik, ‘aan de grond genageld staan’, ‘verlamd van schrik’ etc. Dit is een volkomen normale fysiologische reactie om je lichaam in staat te stellen te vechten of te vluchten. Ook de ‘verstarreactie’ is in de evolutie ontstaan om de kans op het overleven te vergroten. Dieren vallen soms ‘als dood’ neer om dan, als het gevaar geweken is, weer op te staan. Ze vertonen daarna altijd alsnog een heftige reactie van o.a. trillen, schokken en diep ademen (de ontlading). Zodra dat afgelopen is, kan het dier weer verder zonder restverschijnselen.

Mensen doen in principe hetzelfde. Normaal gesproken verdwijnt deze vecht-, vlucht- of verstarreactie weer als het gevaar geweken is. Maar niet altijd: in situaties die levensbedreigend zijn en waarin je je overgeleverd en onmachtig voelt en er bovendien geen ontlading heeft kunnen plaatsvinden, blijft de koppeling tussen de gebeurtenis en de stressreactie in stand. Hierdoor kan  je lichaam niet meer (volledig) ontspannen. En dan is er nog een mechanisme aan het werk: ook als de ontlading wel plaatsvindt, ‘onthoudt’ je brein met welke stressverschijnselen je een (schijnbaar) levensbedreigende situatie overleefd hebt. Deze informatie wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik als een situatie lijkt op wat je al mee hebt gemaakt, zodat je lichaam meteen weet wat het moet doen.

En zo ontstaat een geconditioneerde stresskoppeling waar je last van blijft houden: in het hier en nu wordt je ‘getriggerd’ doordat iets je bewust, maar meestal onbewust, herinnert aan wat er in het verleden is gebeurd. Daardoor maakt je lichaam weer de ‘bijbehorende’ stress aan die zich uit in de symptomen die hierboven beschreven staan, maar het kunnen ook andere lichamelijk klachten en symptomen zijn. Chronische stress(situaties) leiden uiteindelijk ook tot allerlei ziekten. Daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk alle stress aan te pakken. EFT is daarin bijzonder succesvol en verbazingwekkend effectief.

Copyright © 2009 - 2018 • Novet EFT - Emotional Freedom Techniques • Zekeringstraat 11B 1014 BM Amsterdam •  KvK 34121705  |  Voorwaarden  |  Klachtenprocedure