Optimal EFT

EFT leergang voor spirituele ontwikkeling

HomeEFT opleidingenOptimal EFT leergang

De Optimal EFT leergang

Deze leergang in Optimal EFT is voor mensen die kiezen voor een spirituele ontwikkeling in EFT. Gary heeft vanaf het begin van (Gold Standard) EFT al aangekondigd dat we op een gegeven moment EFT zullen doen zonder te kloppen. En dat is Optimal EFT geworden; een meditatieve vorm van EFT waarbij je de Unseen Therapist inzet. Zij is je 'innerlijke spirituele heler', de ultieme heler die altijd aanwezig is. Als je leert hoe je haar kunt inzetten, zul je ontdekken dat zij veel krachtiger is dan medicatie, operaties en andere 'mens-gemaakte' pogingen om te genezen. Zij vertegenwoordigt een revolutie in helen waarbij je je huidige overtuigingen achter je laat en je aan een reis begint die geen grenzen kent. Als je jezelf wilt bekwamen in Optimal EFT dan start je met het lezen van het gratis Unseen Therapist e-book en het toepassen van de principes die daarin uitgelegd worden. Daarna kun je deze leergang gaan doen.

Optimal EFT is krachtiger en efficiënter dan de Gold Standard EFT maar niet iedereen is toe aan deze spirituele vorm van EFT. Het vraagt om een nieuwe manier van denken waar sommige therapeuten en cliënten wellicht weerstand tegen hebben. Daarom adviseren wij over het algemeen om eerst Gold Standard EFT te leren en daarna Optimal EFT zodat je - waar nodig - kunt kiezen en afwisselen tussen beiden.

optimal eft opleiding

Inhoud

Voor deze leergang is kennis van zowel Gold Standard EFT als ook meditatie is een belangrijke pre, maar het is ook mogelijk om met Optimal EFT te beginnen en daarna de opleiding in Gold Standard EFT te volgen. Het gratis Unseen Therapist e-book (te downloaden van de pagina EFT zelf leren) is verplicht als voorbereiding. De leergang Optimal EFT begint met een uitleg van de achtergronden. De meditatieve vorm van Optimal EFT en de inzet van de Unseen Therapist worden uitgebreid uitgelegd  en geoefend in elke les. Tevens worden in elke maandelijkse bijeenkomst vragen en inbreng van de deelnemers besproken, meer theorie gegeven en het lesmatieraal besproken. Tussendoor oefen je zoveel mogelijk in de praktijk.  De leergang wordt afgerond met een certificaat van deelname.

Certificering

Wat certificeren we?


Wij certificeren in Official EFT (beide vormen van EFT) en in Gold Standard EFT en niet apart in Optimal EFT. De titel EFT behandelaar is niet wettelijk beschermd. EFT als zodanig wordt (nog) niet vergoed door verzekeraars. De meeste professionals gebruiken deze methodiek in het kader van hun overige beroepstoepassing waarvoor ze zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. NB de certificering geeft je geen recht om les te geven in Gold Standard EFT, noch in Optimal EFT. Dat blijft voorbehouden aan de Centra die door Gary Craig zijn aangewezen.

Deelcertificering

Sinds de komst van Optimal EFT kun je op twee manieren Official EFT leren en er uiteindelijk in certificeren. De meeste mensen beginnen met Gold Standard EFT en verdiepen zich daarna eventueel in Optimal EFT. Als je wilt, kun je het ook omgekeerd doen: eerst de jaargang Optimal EFT en daarna de Gold Standard EFT opleiding. In Gold Standard EFT kun je Novet gecertificeerde EFT behandelaar worden als je aan alle eisen van de certificering hebt voldaan. Voor Optimal EFT krijg je een Getuigschift indien je alle bijeenkomsten bijgewoond hebt. Je mag maximaal 1 bijeenkomst van de leergang missen om toch in aanmerking te komen voor dit certificaat. Neem contact op via het contactformulier als je hierover wilt overleggen.

Volledige certificering

Wij geven een door Gary Craig getekend certificaat af aan EFT behandelaars die beide vormen van Official EFT volledig meester zijn en daarna een individueel certificeringstraject hebben gevolgd bij ons gedurende een jaar. Dit certificeringstraject is maatwerk en wordt aangeboden aan die behandelaars die, zoals Gary dat zelf formuleert, "bij het top echelon van helers" willen behoren. Neem contact op via het contactformulier als je hierover wilt overleggen. Na volledige certificering in Official EFT kun je, bij gebleken geschiktheid, in overleg trainer worden voor en bij Novet om delen van het onderwijsprogramma mee vorm te geven.

Gedragscode

Novet heeft een Ethische Gedragscode. Als je besluit om aan de opleiding deel te nemen, dan kies je ervoor je aan deze gedragscode te houden.

De Novet Ethische Gedragscode is hieronder te downloaden:

Novet Ethische Gedragscode

novetethischegedragscode.pdf

Praktische zaken

Kosten Novet leergang


  • De Optimal EFT leergang kost € 1200. Betaling vooraf. Gespreide betaling in 3 termijnen is mogelijk. Kosteloze annulering kan tot 14 kalenderdagen na aanmelding.
  • Voor de websitevermelding op de landkaart met Novet EFT behandelaars worden € 25,- per kalenderjaar in rekening gebracht, waarmee wordt begonnen in het kalenderjaar volgend op de start van de vermelding. Voorwaarde voor deze vermelding is certificatie in Gold Standard EFT door Novet. Dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden. Indien je reeds betaalt voor vermelding, komen er geen extra kosten bij. EFT behandelaars die bij Novet op de landkaart staan, komen in aanmerking voor korting op geselecteerde workshops en nascholingsactiviteiten.
  • Al het lesmateriaal is in de kostprijs inbegrepen. Het copyright van het lesmateriaal berust bij Novet. De klapper met inhoud wordt eigendom van de deelnemer en deze dient als naslagwerk voor persoonlijk en professioneel gebruik. Verspreiding van (delen van) het lesmateriaal mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van de directie van Novet.

Studiebelasting


De studiebelasting voor deze leergang is 37 contacturen. Daarnaast is het noodzakelijk om bij voorkeur elke dag te besteden aan mediteren en Optimal EFT toepassen bij je cliënten. Het is daarom reëel om uit te gaan van minimaal een halve tot hele dag per week bezig te zijn met het oefenen in Optimal EFT.

Vrijstelling


Indien je de Optimal EFT Course bij Gary Craig hebt gevolgd en afgerond, krijg je hiervoor vrijstelling in het certificeringstraject in Official EFT.

Aanmelden voor de EFT leergang


Je vindt de data en locatie in de agenda. Daar kun je je opgeven via het aanmeldformulier. Nadat je je hier hebt aangemeld, zit je nog nergens aan vast. De opleider verstrekt je eerst meer informatie over de opleiding en de locatie en stuurt je een intakeformulier. Na het ingevuld retourneren van het intakeformulier ben je formeel ingeschreven voor de leergang en ontvang je de (eerste) factuur. Zodra je betaling binnen is, ben je verzekerd van een plaats. Zie hierboven voor de betalingsvoorwaarden en onder aan de website de algemene voorwaarden. Heb je nog vragen, gebruik dan het contactformulier op de contactpagina.

Het gebruikte intakeformulier is strikt vertrouwelijk en wordt door de trainer alleen gebruikt voor zijn voorbereiding. Je naam, contactgegevens en beroep worden toegevoegd aan de database van Novet. Je e-mailadres wordt toegevoegd aan de mailinglist van Novet zodat je op de hoogte blijft van alle EFT activiteiten van Novet. Mocht je dit niet willen, geef dit dan aan via het contactformulier op de contactpagina.

Voor wie is de leergang niet zonder meer geschikt?


De opleidingen zijn niet zonder meer geschikt voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen (Narcistische PS, Schizoïde PS, Theatrale PS, Schizotypische PS, Meervoudige PS, Borderline), mensen met schizofrenie en psychotische decompensaties in de voorgeschiedenis. Deze mensen kunnen alleen meedoen na overleg (eventueel in overleg met hun behandelaar en een oriënterende EFT-sessie met de opleider). De verantwoordelijkheid voor deelname aan een workshop of opleiding ligt bij de deelnemer en kan nimmer afgewend worden op Novet of haar trainers.
Voor iedere deelnemer geldt: mocht tijdens de leergang blijken dat persoonlijke problematiek te overheersend aanwezig is, dan kan de trainer besluiten dat verdere deelname niet wenselijk is. Dit wordt in een persoonlijk gesprek uitgelegd. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaald lesgeld.

Engelstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Duitstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Franstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Spaanstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Portugees Gary Craig Official EFT® Training Center

Novet - Gary Craig Official EFT™ Training Center  •  Over ons  •  Nieuwsbrief  •  Contact  •  KvK 34121705

Copyright © 2009 - 2024  Novet  •  EFT opleiding & EFT cursus (Emotional Freedom Techniques)  •  Voorwaarden  •  Klachten  •  Privacy

EFT opleiding
EFT cursus
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs