EFT cursus voor zelfhulp

Leer zelf EFT gebruiken en pak je eigen problemen aan

HomeEFT cursus voor zelfhulp

EFT cursus voor zelfhulp

EFT cursus: EFT zelf leren om stress en stressgerelateerde klachten aan te pakken. Leer zowel Gold Standard EFT als Optimal EFT, inclusief de Unseen Therapist, zodat je zelf kunt met succes kunt werken aan je gezondheid en welzijn. Wie zou je zijn als je niet meer gebukt gaat onder je (negatieve) verleden. Hoe zou je wereld eruit zien? Je snapt verstandelijk wel dat wat gebeurd is, achter je ligt en dat je het los kunt (moet) laten. Maar hoe doe je dat? Je hebt er al veel over gepraat en gedacht, maar je hebt gemerkt dat negatieve gebeurtenissen niet veranderen door het erover te hebben. Als je vrij wilt zijn van je verleden, dan is het tijd EFT zelf te leren. Wat doet EFT? Het haalt de negatieve emotionele lading af van de gebeurtenissen die je dwars zitten en hinderen. Je herschrijft natuurlijk je geschiedenis niet, maar je zit er ook niet meer emotioneel aan vastgeplakt. En daardoor kun je anders reageren op – en anders omgaan met – mensen en gebeurtenissen in het nu. Laat je verrassen hoe relatief eenvoudig je zelf heel veel kunt oplossen met EFT. Wij als trainers hebben dat ervaren en meegemaakt en gunnen jou dezelfde vrijheid.

EFT techniek uitgelegd

EFT zelf leren is voor iedereen mogelijk, want er is geen speciale voorkennis voor nodig. In deze vierdaagse cursus EFT leren we je hoe je de basistechniek van Gold Standard EFT en Optimal EFT als zelfhulpmiddel kunt gebruiken. Je krijgt in 4 middagen uitvoerig uitleg over – en oefening in – hoe je het bij jezelf kunt doen en waar je op moet letten. Tussen de middagen zit telkens een week waarin je de tijd hebt om zelf te oefenen, zodat je na deze cursus de twee basisprotocollen goed kunt toepassen op jezelf. Na de cursus krijg je nog een persoonlijk consult waarin we je helpen om een plan van aanpak voor jezelf te maken.

Ben je therapeut, psycholoog, coach of counselor en wil je EFT gebruiken als aanvulling op je huidige werk? Lees hier meer over onze professionele EFT opleidingen.

EFT cursus

Hoe ziet de EFT cursus er inhoudelijk uit?

Voor deze EFT cursus is geen speciale voorkennis nodig, want iedereen kan het leren. Maar kijk gerust alvast eens naar het gratis zelfstudie materiaal van Gary Craig. De cursus bestaat uit 4 middagen waarin de EFT techniek uitgelegd wordt en een persoonlijk consult:

Eerste middag: Basisprotocol Gold Standard EFT, Geassocieerde herbeleving, noodprocedure, associatie en dissociatie.

Tweede middag: Effecten van EFT, onderliggende thema's en overtuigingen, taalgebruik, voortgang testen, vrede met jezelf procedure.

Derde middag: Lichamelijke klachten, als EFT niet lijkt te werken, inbreng deelnemers.

Vierde middag: Basisprotocol Optimal EFT, meditatievormen oefenen.

Persoonlijk consult: Wordt gebruikt om een persoonlijk plan van aanpak te maken of samen EFT te doen.

Praktische zaken over de EFT cursus

Kosten Official EFT zelfhulpcursus


  • De cursus kost € 400,-. Betaling vooraf en kosteloze annulering kan tot 14 kalenderdagen na aanmelding.
  • Al het lesmateriaal is bij de kostprijs inbegrepen. Het copyright van het lesmateriaal berust bij Novet. De klapper met inhoud wordt eigendom van de deelnemer en deze dient als naslagwerk voor persoonlijk gebruik. Verspreiding van (delen van) het lesmateriaal mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van de directeur van Novet.

Aanmelden voor de EFT zelfhulpcursus


Je vindt de data en locatie in de agenda. Daar kun je je opgeven via het aanmeldformulier. Nadat je je hier hebt aangemeld, zit je nog nergens aan vast. De opleider verstrekt je eerst meer informatie over de cursus, de locatie, intakeformulier en factuur. Zodra je betaling binnen is, ben je verzekerd van een plaats. Zie voor betalingsvoorwaarden hierboven en de algemene voorwaarden. Heb je nog vragen, gebruik dan het contactformulier op de contactpagina.

Het gebruikte intakeformulier is strikt vertrouwelijk en wordt door de trainer alleen gebruikt voor zijn voorbereiding. Je naam en contactgegevens en beroep worden toegevoegd aan de database van Novet. Je e-mailadres wordt toegevoegd aan de mailinglist van Novet zodat je op de hoogte blijft van alle EFT activiteiten van Novet. Mocht je dit niet willen, geef dit dan aan via het contactformulier op de contactpagina.

Voor wie is de EFT cursus niet zonder meer geschikt?


Deze EFT cursus is niet zonder meer geschikt voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen (Narcistische PS, Schizoïde PS, Theatrale PS, Schizotypische PS, Meervoudige PS, Borderline), mensen met schizofrenie en psychotische decompensaties in de voorgeschiedenis. Deze mensen kunnen alleen meedoen na overleg (eventueel in overleg met hun behandelaar en een oriënterende EFT-sessie met de opleider). De verantwoordelijkheid voor deelname aan de zelfhulpcursus ligt bij de deelnemer en kan nimmer afgewend worden op Novet of haar trainers.
Voor iedere deelnemer geldt: mocht tijdens de zelfhulpcursus blijken dat persoonlijke problematiek te overheersend aanwezig is, dan kan de trainer besluiten dat verdere deelname niet wenselijk is. Dit wordt in een persoonlijk gesprek uitgelegd. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde lesgeld.

Engelstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Duitstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Franstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Spaanstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Portugees Gary Craig Official EFT® Training Center

Novet - Gary Craig Official EFT™ Training Center  •  Over ons  •  Nieuwsbrief  •  Contact  •  KvK 34121705

Copyright © 2009 - 2024  Novet  •  EFT opleiding & EFT cursus (Emotional Freedom Techniques)  •  Voorwaarden  •  Klachten  •  Privacy

EFT opleiding
EFT cursus
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs