EFT Publicaties

Wat wordt er over EFT geschreven?

HomePublicaties

EFT wetenschappelijk


Novet houdt alle EFT publicaties wereldwijd in de gaten zodat we een up-to-date database hebben van al het beschikbare EFT onderzoek. Tot op heden is er een bescheiden aantal studies gepubliceerd over EFT. De meeste zijn slecht van opzet (methodiek, groepsgrootte, blindering, controlegroep, statistische bewerking, etc), waardoor de uitkomsten weinig tot niets zeggen. De meeste zijn ook nog eens gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften die "er niet zoveel toe doen", m.a.w. weinig tot geen impact hebben. Alles bij elkaar is de 'evidence base' van EFT groeiende maar nog niet erg stevig.

Als je jouw verhaal of presentatie over EFT onderbouwt met artikelen die makkelijk 'afgeschoten' kunnen worden dan loop je het risico dat je jouw verhaal eerder ontkracht dan verstevigt. En loopt EFT het gevaar ten onrechte niet serieus genomen te worden. Om je te helpen een juiste keuze te maken welke publicaties je kunt gebruiken als onderbouwing, bieden we hier een geselecteerde lijst aan van publicaties, die de toets der kritiek doorstaan. Deze lijst wordt zo vaak als nodig vernieuwd. Check hem regelmatig!

EFT in de media


Hier vind je een selectie van artikelen over EFT in de populaire media. Dit is zeker geen aselecte streekproef. We kiezen vooral publicaties uit die we aardig (genoeg) vinden. Om toch enige nuance aan te brengen hebben we ook een kritisch artikel uit Skepter 2010 opgenomen. Heb jij een publicatie over EFT? Het gaat om interviews en artikelen, niet om promoties van boeken e.d. Lever je artikel dan in een goed leesbare pdf via info@official-eft.nl in.

Engelstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Duitstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Franstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Spaanstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Portugees Gary Craig Official EFT® Training Center

Novet - Gary Craig Official EFT™ Training Center  •  Over ons  •  Nieuwsbrief  •  Contact  •  KvK 34121705

Copyright © 2009 - 2024  Novet  •  EFT opleiding & EFT cursus (Emotional Freedom Techniques)  •  Voorwaarden  •  Klachten  •  Privacy

EFT opleiding
EFT cursus
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs