EFT Wetenschappelijk

De laatste stand van zaken in EFT onderzoek

HomePublicatiesWetenschappelijk

De wetenschappelijke onderbouwing

Onderzoek naar EFT wordt uitgevoerd door een diverse groep onderzoekers afkomstig van verschillende instellingen wereldwijd, waaronder de Harvard Medical School (VS), de Universiteit van Californië in Berkeley (VS), de City University of New York (VS), het Walter Reed Military Medical Center (VS), de Texas A&M University (VS), de JFK University (VS), Staffordshire University (VK), Lund University (Zweden), Ankara University (Turkije), Santo Tomas University (Filippijnen), Lister Hospital (VK), Cesar Vallejo University (Peru), Bond University (Australië) en Griffith University (Australië). Het opmerkelijke is dat er aanzienlijk veel onderzoek naar EFT wordt uitgevoerd in Indonesië, zowel door ziekenhuizen als universiteiten. Helaas bereiken deze publicaties vaak niet de wetenschappelijke tijdschriften die in het Westen veel worden gelezen.

Wat betreft de erkenning van EFT als een relevante behandeloptie, heeft het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in het Verenigd Koninkrijk aanzienlijke vooruitgang geboekt. NICE heeft een specifieke categorie geïntroduceerd, genaamd "CSACTS" (Gecombineerde Somatische en Cognitieve Therapieën), waarin EFT, TFT en Somatische Ervaring worden erkend voor verder onderzoek en ontwikkeling. In de Verenigde Staten heeft de U.S. Veterans Administration EFT erkend door het op te nemen in Lijst 2, wat aangeeft dat het als "over het algemeen veilige therapie" wordt beschouwd. Het volgende doel is om opgenomen te worden in Lijst 1, die is gereserveerd voor goedgekeurde behandelingen. In 2019 keurde het Zuid-Koreaanse gezondheidssysteem officieel het gebruik van EFT (Emotionele Vrijheidstechnieken) goed. Ten slotte biedt België ondersteuning met EFT aan oncologiepatiënten via ten minste één zorgverlener (arts, oncocoach of oncopsycholoog) die is opgeleid in EFT in verschillende centra, waaronder Jessa Ziekenhuis in Hasselt, AZ Glorieux in Ronse, AZ Groeningen in Kortrijk, AZ Klina in Brasschaat, Universitair Ziekenhuis Brussel, Universitair Ziekenhuis Gent en Majin inloophuis in Gent. Helaas ontbreekt de betrokkenheid van Nederlandse onderzoekers en onderzoeksinstituten op dit gebied.

Hoe staat het met de wetenschappelijke onderbouwing van EFT? Van de publicatie in onderstaande lijst kun je concluderen dat ze weliswaar meestal een positief effect aantonen maar de meeste (terecht) melden dat verder onderzoek nodig is. De belangrijkste beperkingen zijn selectiebias (vertekening doordat alleen een zeer geselecteerde groep onderzocht is); de groep is te klein om de uitkomsten te extrapoleren naar grotere groepen; EFT wordt niet altijd vergeleken met 'treatment as usual'; een controlegroep ontbreekt vaak; er wordt geen uitleg gegeven over de 'drop-outs'; een hypothese over het werkingsmechanisme ontbreekt; het tijdschrift waarin gepubliceerd is, heeft een (hele) lage 'impactfactor'. Als je rekening houdt met dit soort tekortkomingen, dan blijft er een bescheiden lijst van publicaties over die redelijk voldoen aan een aantal basale eisen van goede kwaliteit. Vandaar dat Novet een longlist hanteert van alle EFT publicaties die wereldwijd te vinden zijn om zicht te houden op het totale aanbod van EFT onderzoek (de longlist kun je opvragen via het contactformulier op deze website) en een shortlist van de betere onderzoeken die je eventueel kunt gebruiken om je verhaal te 'onderbouwen'. De shortlist kun je hieronder gratis kunt downloaden.

De volgende definities van onderzoek hanteren wij in onze lijst:

Anecdotal Report: Een informeel verslag dat de uitkomsten beschrijft na het toepassen van een psychologische interventiemethode op een individuele cliënt.
Systematic Observational Report: Een informeel verslag dat uitkomsten beschrijft van een enkelvoudig therapeutische behandeling bij meerdere cliënten.
Case Study: Een formeel verslag dat de situatie voor en na een interventie vergelijkt bij één cliënt.
Uncontrolled Outcome Study: Studie waarin de situatie bij een groep patiënten voor en na een interventie wordt vergeleken, volgens vooraf vastgestelde standaarden, zonder dat er een controlegroep is.
Randomized Controlled Study with Limited Generalizability: Studie waarin de situatie bij een groep patiënten voor en na een interventie wordt vergeleken, volgens vooraf vastgestelde standaarden en vergeleken met een gerandomiseerde controlegroep. Door het ontbreken van bijvoorbeeld follow-up, blindering, of door een kwalitatief minder goed studieontwerp of uitvoering van de studie is niet goed te zeggen of de studie ook voor andere groepen patiënten van toepassing is.
Randomized Controlled Study with Potentially Strong Generalizability: Studie waarin de situatie bij een groep patiënten voor en na een interventie wordt vergeleken, volgens vooraf vastgestelde standaarden en vergeleken met een gerandomiseerde controlegroep. Door goede blindering en ontwerp van de studie kunnen de effecten van de interventies goed worden vergeleken en met een zekere mate van betrouwbaarheid conclusies getrokken worden over in hoeverre de interventie ook bij andere patiënten zou werken.
Theoretical and Review Articles: Wetenschappelijke artikelen die theoretische achtergronden en werkingsmechanismen van een interventie beschrijven, een overzicht geven van bestaande studies, en/of klinische toepassing van de interventies gebaseerd op deze studies.

Hieronder vind je de laatste versie van de literatuurlijst:

Dit is de laatste versie van de shortlist. De longlist met alle beschikbare publicaties (in totaal 398) is bijgewerkt t/m maart 2024. Mocht je die willen hebben, dan kun je hierom vragen via het contactformulier op de contactpagina. Van het totaal aantal publicaties vind je er hier 57 opgenomen in onderstaande shortlist omdat ze voldoen aan een aantal kwaliteitskenmerken:

  • Case study: 2
  • Uncontrolled outcome study: 5
  • Randomized Controlled Study with Limited Generalizability: 9
  • Randomized Controlled Study with Potentially Strong Generalizability: 14
  • Theoretical and Review Article: 27
Engelstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Duitstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Franstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Spaanstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Portugees Gary Craig Official EFT® Training Center

Novet - Gary Craig Official EFT™ Training Center  •  Over ons  •  Nieuwsbrief  •  Contact  •  KvK 34121705

Copyright © 2009 - 2024  Novet  •  EFT opleiding & EFT cursus (Emotional Freedom Techniques)  •  Voorwaarden  •  Klachten  •  Privacy

EFT opleiding
EFT cursus
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs