Stressreactie

Hoe werkt stress?

HomeWat is EFT?Stressreactie
stress

De stressreactie verder uitgelegd

Hoe stress en de stressreactie ontstaan, wordt hier uitgelegd. Zowel Gold Standard EFT als Optimal EFT pakken deze stressreactie aan.

Hoe ontstaat de stressreactie? In elke situatie die als bedreigend of gevaarlijk wordt ervaren, reageert je lichaam met de vecht-, vlucht- of verstarreactie (de Engelsen hebben het over de Fight Flight Freeze response). Deze reactie wordt ingezet door de Amydala uit het Limbische systeem (het deel van de hersenen waar emoties gegenereerd en gereguleerd worden).

Deze vecht-, vlucht- of verstarreactie is een stressrespons die iedereen kent en herkent. De volgende symptomen kun je in allerlei combinaties en gradaties ervaren: hartkloppingen, snelle ademhaling, droge mond, trillen, tunnelvisie, misselijkheid, naar gevoel in je buik, 'aan de grond genageld staan', 'verlamd van schrik' etc. Dit is een volkomen normale fysiologische reactie om je lichaam in staat te stellen te vechten of te vluchten. Ook de 'verstarreactie' is in de evolutie ontstaan om de kans op het overleven te vergroten. Dieren vallen soms 'als dood' neer om dan, als het gevaar geweken is, weer op te staan. Ze vertonen daarna altijd alsnog een heftige reactie van o.a. trillen, schokken en diep ademen (de ontlading). Zodra dat afgelopen is, kan het dier weer verder zonder restverschijnselen.

Mensen doen in principe hetzelfde. Normaal gesproken verdwijnt deze vecht-, vlucht- of verstarreactie weer als het gevaar geweken is. Maar niet altijd: in situaties die levensbedreigend zijn en waarin je je overgeleverd en onmachtig voelt en er bovendien geen ontlading heeft kunnen plaatsvinden, blijft de koppeling tussen de gebeurtenis en de stressreactie in stand. Hierdoor kan je lichaam niet meer (volledig) ontspannen. En dan is er nog een mechanisme aan het werk: ook als de ontlading wel plaatsvindt, 'onthoudt' je brein met welke stressverschijnselen je een (schijnbaar) levensbedreigende situatie overleefd hebt. Deze informatie wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik als een situatie lijkt op wat je al mee hebt gemaakt, zodat je lichaam meteen weet wat het moet doen.

En zo ontstaat een geconditioneerde stresskoppeling waar je last van blijft houden: in het hier en nu wordt je 'getriggerd' doordat iets je bewust, maar meestal onbewust, herinnert aan wat er in het verleden is gebeurd. Daardoor maakt je lichaam weer de 'bijbehorende' stress aan die zich uit in de symptomen die hierboven beschreven staan, maar het kunnen ook andere lichamelijk klachten en symptomen zijn. Chronische stress(situaties) leiden uiteindelijk ook tot allerlei ziekten. Daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk alle stress aan te pakken. EFT is daarin bijzonder succesvol en verbazingwekkend effectief.

stressreactie
Engelstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Duitstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Franstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Spaanstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Portugees Gary Craig Official EFT® Training Center

Novet - Gary Craig Official EFT™ Training Center  •  Over ons  •  Nieuwsbrief  •  Contact  •  KvK 34121705

Copyright © 2009 - 2024  Novet  •  EFT opleiding & EFT cursus (Emotional Freedom Techniques)  •  Voorwaarden  •  Klachten  •  Privacy

EFT opleiding
EFT cursus
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs