EFT zelf leren

Hoe doe ik EFT: gratis materiaal van Novet

HomeEFT zelf leren

Introductie

EFT zelf leren kan met het gratis materiaal op deze pagina. Je vind hier het zelfstudiemateriaal van Gary Craig, beide EFT basisprotocollen en diverse instructievideo's van Gabriëlle Rutten. Wij bieden dit in navolging van Gary graag gratis aan. Voor alle duidelijkheid hier wel een belangrijke juridische opmerking: al het gratis materiaal is beschikbaar voor iedereen die dit voor eigen gebruik wil bestuderen. Echter, om de integriteit van dit gratis materiaal te beschermen is schriftelijke toestemming nodig van Gary Craig en de directeur van Novet voordat je de inhoud van dit materiaal mag gebruiken voor commeriële doeleinden (bijv. workshops, opleidingen, certificering, boeken, DVD's, supervisie e.d.).

Gold Standard EFT basisprotocol

Gold Standard EFT Basisprotocol specifieke gebeurtenis

Optimal EFT basisprotocol

Optimal EFT Basisprotocol
EFT (Tapping) les
EFT (Tapping) workshop
EFT (Tapping) oefenen
EFT (Optimal) oefenen
EFT (Tapping & Optimal)

Unseen Therapist e-boek 

Nederlandse vertaling januari 2019

Hier is Gary's laatste ontwikkeling: Optimal EFT met de Unseen Therapist. Ze is jouw 'innerlijke spirituele heler'. Als je jezelf wilt bekwamen in Optimal EFT, begin dan met het lezen van dit boek. Er wordt uitgelegd wat Unseen Therapist is, het boek inspireert je om op een nieuwe manier over ziekte en welzijn te denken (NewThink) en het legt aan je uit hoe je de basisprincipes kunt toepassen. Dit boek is verplichte stof voordat je aan de Optimal EFT leergang kunt gaan beginnen. Deze download is gratis. Veel succes!

Gold Standard Tutorial van Gary Craig

Gold Standard Tutorial van Gary Craig

Klik op het plaatje om naar de Nederlandse vertaling van de Tutorial te gaan. Dit is het gratis materiaal dat Gary Craig ter beschikking stelt voor zelfstudie en wordt in goed vertrouwen aangeboden. Niets van dit materiaal mag voor commerciële doeleinden gebruikt worden (hand-outs, workshops, opleidingen, cursussen e.d.), tenzij je schriftelijke toestemming hebt van de directeur van Novet.

Deze Tutorial is een goede start als je EFT als zelfhulpmiddel wilt toepassen. Echter, niet alles komt aan bod. Wil je het echt goed leren, dan verwijzen wij je graag naar onze EFT cursus voor zelfhulp of de Gold Standard EFT opleiding voor professionele toepassing. Ruimte voor vragen, feedback, live demonstraties en heel veel oefenen zijn onontbeerlijk voor het onder de knie krijgen van EFT met de diepgang die voor diepgaand en blijvend resultaat noodzakelijk is. Voor de professionele toepassing is in aanvulling op het voorgaande ook supervisie en intervisie, leertherapie en het bestuderen van achtergrondmateriaal nodig om de grondige kennis te krijgen die nodig is om EFT in te zetten bij het oplossen van complexe problematiek.

De bestudering van deze Tutorial vraagt beslist doorzettingsvermogen en zal niet voor iedereen geschikt zijn. Een alternatief is het volgen van een (gratis) uitleg over EFT. Ga naar de agenda voor de eerstvolgende gratis workshop.

Optimal EFT leergang materiaal

Alle deelnemers van de Optimal EFT leergang krijgen toegang tot dit materiaal. Heb je interesse in Optimal EFT en Unseen Therapist? Klik dan hier om naar de informatie over de leergang te gaan, een bijzondere aanvulling op "gewoon" kloppen! Iedereen welkom. Je hoeft geen EFT'er te zijn en het is ook niet nodig dat je bekend bent met mediteren.

Klik op de afbeelding om in te loggen en naar het gratis materiaal te gaan.

Gratis Optimal EFT leergang materiaal
Engelstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Duitstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Franstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Spaanstalig Gary Craig Official EFT® Training Center
Portugees Gary Craig Official EFT® Training Center

Novet - Gary Craig Official EFT™ Training Center  •  Over ons  •  Nieuwsbrief  •  Contact  •  KvK 34121705

Copyright © 2009 - 2024  Novet  •  EFT opleiding & EFT cursus (Emotional Freedom Techniques)  •  Voorwaarden  •  Klachten  •  Privacy

EFT opleiding
EFT cursus
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs